Day: January 1, 2021

Light weight vs heavy weight | muscle gain | fat loss | djfittalk |

Light weight vs heavy weight | muscle gain | fat loss | djfittalk | आज या video मध्ये एका confusion निर्माण करणाऱ्या विषयावर बोलणार आहोत. तो म्हणजे workout करताना light weight घेऊन workout केले पाहिजे की heavy weight घेऊन workout केले पाहिजे. हा confusion जे नवीन नवीन gym joint करतात त्यांच्या मध्ये जास्त असतो, कारण …

Light weight vs heavy weight | muscle gain | fat loss | djfittalk | Read More »